Хөрөнгийн хэмжээ

НИЙТ ХӨРӨНГӨ

Байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах гол үндэс нь хөрөнгийн хэмжээ байдаг. Мандал Женерал Даатгалын нийт хөрөнгийн хэмжээ сүүлийн 3 жилд тасралтгүй өссөж 2014 оны байдлаар 9,4 тэрбум төгрөгийн дүнтэй болсон байна.
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)