Нөхөн төлбөрийн хэмжээ

НӨХӨН ТӨЛБӨР

Даатгалын байгууллагын нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь тухайн байгууллага нь үйлчлүүлэгчидээ ямар хэмжээний эрсдлээс хамгаалсан болохыг харуулдаг. Мандал Женерал Даатгал компанийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд нийт 2.5 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг харилцагч болон иргэдэд олгосон нь үйлчлүүлэгчдээ төдий хэмжээний эрсдэлээс хамгаалж, тэдний өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа өндөр түвшинд биелүүлдэгийн нэгэн жишээ юм.
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)