Харилцагчийн тоо

Харилцагчийн тооны өсөлт

Сүүлийн жилүүдэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд даатгалын ач холбогдлыг илүү ойлгох болсон. Үүнийг, Мандал Женерал Даатгал компанийн эрсдэлийн боловсролыг түгээх зорилгоор хэвлэн нийтлүүлдэг ном сэтгүүл, зохион байгуулдаг сургалт семинар, форум болон бусад арга хэмжээнүүдээр тодорхойлж болно.
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)