Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

Нөхөн төлбөр авахад даатгалын гэрээнд болон Даатгалын тухай хуулинд заагдсан баримт, материалыг бүрдүүлэх бөгөөд дийлэнхдээ дараах материалууд байдаг:

  • Тохиолдлын тухай дүгнэлт гаргасан мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт /Замын Цагдаагийн Газар, Цагдаагийн Газар, ОБЕГ, Түргэн тусламж г.м/

  • Албан бичиг

  • Хохирлын үнэлгээ /Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос үнэлгээ хийлгэх зөвшөөрөлтэй хохирлын үнэлгээний компаниуд. Дараах линкээс үзнэ үү: http://www.frc.mn/org/index?category=85 /

  • Нотлох зураг

Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал бүрдүүлнэ.

 
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)