Нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргалт

 

Нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргалт хэрхэн явагддаг үйл явцын мэдээллийг танд хүргэж байна.

  1. Нөхөн төлбөрийн материалыг шалгаж, хүлээн авна
  2. Хэрэв нөхөн төлбөрийн материал бүрэн бүрдээгүй бол Даатгуулагч Танд бид тухай бүр мэдэгдэх бөгөөд материалын бүрдэл хангалтгүй тохиолдолд шийдвэрлэлт, дүгнэлт гаргахад хүндрэл үүсдэг
  3. Бүрэн бүрдсэн нөхөн төлбөрийн материалуудтай холбогдох мэргэжлийн албан тушаалтнууд танилцан, дүгнэлтээ гаргана
  4. Нэмэлт дүгнэлт, судалгаа шаардагдах материалуудыг бид Эрсдлийн хорооны хурлаараа хэлэлцэн, шийдвэрлэдэг
  5. Бүтээгдэхүүнээсээ хамаарч нөхөн төлбөрийн дүгнэлт, шийдвэр ажлын 5-10 хоногт багтан гарах бөгөөд нөхөн төлбөрийг таны данс руу шилжүүлнэ

 

 
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)