Хувь нийлүүлэгч

2015 оны 10 дугаар сарын 31-ний байдлаар, Мандал Даатгал ХХК нь нийт 6,2 сая ширхэг энгийн хувьцаа гаргасан бөгөөд үүнээс нь 5 сая ширхэг нь эргэлтэд байна. 2013 оны 11-р сард, Мандал Даатгал ХХК нь эргэлтэд байсан 1,2 сая ширхэг энгийн хувьцааг буцаан худалдаж авсан бөгөөд халаасны хувьцаа хэмээн бүртгэсэн болно. Эргэлтэд байгаа 5 сая ширхэг хувьцааг дор дурдсан хуулийн этгээдүүд эзэмшиж байна. Үүнд:

Голомт Файнэншл Групп ХХК   51 хувь

Юу Эм Си Капитал ХХК               49 хувь

 
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)