Хөрөнгийн хэмжээ

НИЙТ ХӨРӨНГӨ

Байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах гол үндэс нь нийт хөрөнгийн хэмжээ байдаг. Мандал Даатгалын нийт хөрөнгийн хэмжээ сүүлийн 5 жилд тасралтгүй өсөж 2017 оны байдлаар 17 тэрбум төгрөгт хүрээд байна.
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)