Нөхөн төлбөрийн хэмжээ

НӨХӨН ТӨЛБӨР

Даатгалын байгууллагын нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь үйлчлүүлэгчдээ ямар хэмжээний эрсдлээс хамгаалсан болохыг харуулдаг. Мандал Даатгалын хувьд өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд нийт 11,5 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг харилцагч болон иргэддээ олгосон байна. Энэ нь Мандал Даатгал компани үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа өндөр түвшинд биелүүдэгийн нэгэн жишээ юм.
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)