Хэрэглэгчийн тоо

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТООНЫ ӨСӨЛТ

Мандал Даатгал компани хувь хэрэглэгчдрүү чиглэсэн бүтээгдэхүүн, үйчилгээг хөгжүүлэхэд түлхүү анхааран ажиллаж байгаа нь хувь хүн, өрх гэрийн эрсдэлийг тодорхой хэмжээгээр бууруулж буй нэг талын нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагаа юм.
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)