Нөөц сангийн хэмжээ

НӨӨЦИЙН САН

Нөөцийн сан нь даатгалын байгууллагын эрсдэл даах чадварыг харуулдаг голлох үзүүлэлтүүдийн нэг билээ. Мандал Женерал Даатгалын хувьд сүүлийн 3 жилд дараалан дунджаар 91,72% - р өссөн нь даатгалын зах зээлд тэргүүлэх үзүүлэлт юм.
Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)