Даатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээ

Энэ хэсэгт даатгуулагч танд эрсдлийн тохиолдол үүссэн үед ямар арга хэмжээ авах талаархи зөвлөгөөг эрсдлийн тохиолдол тус бүрээр хүргэж байна. Нөхөн төлбөр авахтай холбоотой материал бүрдүүлэлтийн талаар та “Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал” цэснээс мэдээлэл авна уу.

 “Жаргалан” эрүүл мэндийн даатгалын тохиолдлын үед:

1.  Та дараах тохиолдолд Мандал Даатгалаас заавал урьдчилан магадалгаа авна:

 1. Сүлжээ эмнэлгүүдэд хэвтэн эмчлүүлэх бүх тохиолдолд
 2. 500’000 төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй амбулаторийн оношилгоо, эмчилгээ хийлгэх тохиолдолд
 3. Амбулаторийн компьютер томограф болон MRI оношлогоо  хийлгэх тохиолдолд

Мандал Даатгалаас урьдчилан магадалгаа авснаар эмчилгээ, үйлчилгээний төлбөрийн 70%-ийг манай байгууллагаас  эмнэлэг рүү шилжүүлнэ.

2. Мандал Даатгалаас хэрхэн урьдчилан магадалгаа авах вэ?   

 1. Та урьдчилан магадалгааны маягтыг сүлжээ эмнэлгүүдийн үйлчилгээний ажилтнаас, Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвөөс эсвэл энд даран, татаж авна уу.
 2. Бөглөсөн маягтаа jargalahealth@mandal.mn хаяг руу илгээх эсвэл биечлэн Мандал Даатгалын үйлчилгээний төвд авч ирнэ. 
 3. Мандал Даатгал нь урьдчилан магадалгааг үндэслэн Төлбөрийн баталгааг эмнэлэг болон даатгуулагч рүү илгээж, танд мэдэгдэнэ. 
 4. Эмнэлэг нь Мандал Даатгалаас ирүүлсэн төлбөрийн баталгааг үндэслэн даатгуулагчаас өөрийнх нь хариуцах хэсэг болох 30%-ийн төлбөрийг авснаар эмчилгээг эхлүүлнэ.

3. Та 500’000 төгрөгөөс доош амбулаторийн эмчилгээ үйлчилгээ авах, осол гэмтлийн улмаас яаралтай эмчилгээнд орох шаардлагатай  тохиолдолд төлбөрөө өөрөө урьдчилан бүрэн төлнө. Энэхүү өөрөө төлсөн эмчилгээ үйлчилгээний зардлын 70%-ийг Мандал Даатгалаас буцаан нөхөн төлүүлж авна. Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материалыг Үйлчилгээ цэсний Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал дэд цэсээс үзнэ үү.

 
 

iNeed” гар утасны даатгалын тохиолдлын үед:

Хэрэв даатгуулагчийн даатгуулсан Samsung брэндийн гар утсанд гэрээнд заагдсан эрсдэлийн тохиолдлууд учирвал Алтай центерийн 1 давхарт байрлах Samsung – ийн албан ёсны баталгаат засварын газар гар утсаа авч очин манай Нөхөн төлбөрийн мэргэжилтэнд хандана. 

Тээврийн хэрэгслийн даатгал /Стандарт Тээврийн хэрэгслийн даатгал, “Сонголт” иж бүрэн даатгал/ - ын тохиолдлын үед:

1. Үл хөдлөх биет мөргөсөн тохиолдолд:

 • Ослын улмаас хүн бэртэж, гэмтсэн бол түргэн тусламж дуудах. Утас: 103
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Хэрэв албан байгууллагын эзэмшлийн үл хөдлөх биет /шон, хашаа г.м/ мөргөсөн тохиолдолд зайлшгүй Замын Цагдаагийн Газарт дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100
 • Хэрэв дуудлага өгөх боломжгүй бол ослын газрын зургийг дөрвөн талаас, орчин нөхцөлийг оролцуулан, эвдрэлийг тодруулан авах
 • Осол гарсны улмаас зам түгжирсэн тохиолдолд ослын газрын зургийг авсны дараа тээврийн хэрэгслийг байрнаас хөдөлгөх
 • Хэрэв машины дотоод эд анги /кастер хагарсан, тос, бензин гоожсон г.м/ тохиолдолд машиныг байрнаас хөдөлгөхгүй байх

Урд салхины шил хагарах тохиолдолд:

 • Байрнаасаа хөдлөхгүй бөгөөд Мандал Даатгал ХХК Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх болно
 • Шилийг цаашид цуурахгүй байх арга хэмжээг авах
 • Шуурхай алба очих боломжгүй үед зураг авах /байрнаасаа хөдлөлгүй/

2. Зогсоолд байх үед гуравдагч этгээдийн буруугаас хохирол үүссэн тохиолдолд:

 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Шуурхай албаны зөвлөсөнөөр шаардлагатай бол Замын Цагдаагийн Газар дуудлага өгөх. Утас: 124, 701121006 Мөн шаардлагатай тохиолдолд тухайн дүүргийн хэв журмын цагдаа дуудах
 • Хохирлыг тохиолдлын бус үед илрүүлж, мэдсэн бол тэр даруйдаа Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгч байрнаасаа хөдлөлгүй зураг авч, баримтжуулах

3. Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэлийн тохиолдлын үед:

 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Шуурхай албаны зөвлөсөнөөр шаардлагатай бол Замын Цагдаагийн Газар дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100
 • Хохирлыг тохиолдлын бус үед илрүүлж, мэдсэн бол тэр даруйдаа Мандал Даатгал-ийн ХХК Шуурхай албанд дуудлага өгч, байрнаасаа хөдлөлгүй зураг авч, баримтжуулах

4. Бусдын буруутай /гуравдагч этгээдийн буруу/ үйлдлээс үүдэн хохирол учрах үед:

Та юуны өмнө танд хохирол учруулсан хүнээс Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалтай эсэхийг лавлана. Хэрэв даатгалтай бол та буруутай этгээдийн даатгуулсан байгууллагаас хохиролоо барагдуулах шаардлагатай билээ.
Хэрэв буруутай этгээд даатгалгүй, харин та тээврийн хэрэгслийн даатгалтай тохиолдолд бид танд нөхөн төлбөр олгох бөгөөд олгосон нөхөн төлбөрийг Мандал  Женерал Даатгал ХХК нь Даатгалын тухай хуулийн дагуу буруутай этгээдээс нэхэмжлэн авах үүрэгтэй юм.

Хэрэв танд дээрх тохиолдол учирвал дараах арга хэмжээг авна уу:

 • Замын цагдаагийн газар дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100
 • Ослын улмаас хүн бэртэж, гэмтсэн бол түргэн тусламж дуудах. Утас: 103
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Хэрэв дуудлага өгөх боломжгүй бол ослын газрын зургийг дөрвөн талаас, орчин нөхцөлийг оролцуулан, эвдрэлийг тодруулан авах
 • Осол гарсны улмаас зам түгжирсэн тохиолдолд ослын газрын зургийг авсны дараа тээврийн хэрэгслийг байрнаас хөдөлгөх
 • Хохирсон жолооч ямар нэг байдлаар буруутай этгээдтэй өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч тохиролцохгүй байх

Галын эрсдэлийн тохиолдлын үед:

 • ОБЕГ, гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө
 • Хохирлыг багасгах арга хэмжээ авах /Анхаарах: зөвхөн өөрийн эрүүл мэндэд аюул, эрсдэл учрахгүй байх нөхцөлд/

5. Хулгайн эрсдэлийн тохиолдлын үед:

 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Манай Шуурхай албатай холбогдсоноор та илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Тухайн дүүргийн хэв журмын цагдаа дуудах /Утас:102/
 • Зураг авч баримтжуулах

6. Байгалын эрсдэлийн тохиолдлын үед:

  1. Үерт автах:

 • ОБЕГ-т дуудлага өгөх. Утас:105
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Манай Шуурхай албатай холбогдсоноор та илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Машиныг асаахгүй байх
 • Хохирлыг багасгах арга хэмжээ авах /Анхаарах: зөвхөн өөрийн эрүүл мэндэд аюул, эрсдэл учрахгүй байх нөхцөлд/
 • Зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд бусад материалыг бүрдүүлнэ

  2. Хүчтэй салхи, цасан болон шороон шуурга, цочир хүйтрэлийн үед:

 • ОБЕГ дуудах. Утас:105
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 Манай Шуурхай албатай холбогдсоноор та илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх

 3. Ширүүн мөндөр:

 • ОБЕГ дуудах. Утас:105
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Манай Шуурхай албатай холбогдсоноор та илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх

4. Газар хөдлөлт, хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлт:

 • ОБЕГ дуудах. Утас:105
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Манай Шуурхай албатай холбогдсоноор та илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх

5. Ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан:

 • ОБЕГ, гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Манай Шуурхай албатай холбогдсоноор та илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна

6. Аянганд цохиулсны улмаас гарсан гал:

 • ОБЕГ, гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тохиолдлын үед:

 • Замын цагдаагийн газар дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100
 • Ослын улмаас хүн бэртэж, гэмтсэн бол түргэн тусламж дуудах. Утас: 103
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор танд бид илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Хэрэв дуудлага өгөх боломжгүй бол ослын газрын зургийг дөрвөн талаас, орчин нөхцөлийг оролцуулан, эвдрэлийг тодруулан авах
 • Осол гарсны улмаас зам түгжирсэн тохиолдолд ослын газрын зургийг авсны дараа байрнаас хөдөлгөх
 • Хохирогч ямар нэг байдлаар жолооч, буруутай этгээдтэй өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч тохиролцохгүй байх

Тээврийн хэрэгслийн даатгал /Стандарт Тээврийн хэрэгслийн даатгал, “Сонголт” иж бүрэн даатгал/ - ын тохиолдлын үед:

1. Үл хөдлөх биет мөргөсөн тохиолдолд:

 • Ослын улмаас хүн бэртэж, гэмтсэн бол түргэн тусламж дуудах. Утас: 103
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Хэрэв албан байгууллагын эзэмшлийн үл хөдлөх биет /шон, хашаа г.м/ мөргөсөн тохиолдолд зайлшгүй Замын Цагдаагийн Газарт дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100
 • Хэрэв дуудлага өгөх боломжгүй бол ослын газрын зургийг дөрвөн талаас, орчин нөхцөлийг оролцуулан, эвдрэлийг тодруулан авах
 • Осол гарсны улмаас зам түгжирсэн тохиолдолд ослын газрын зургийг авсны дараа тээврийн хэрэгслийг байрнаас хөдөлгөх
 • Хэрэв машины дотоод эд анги /кастер хагарсан, тос, бензин гоожсон г.м/ тохиолдолд машиныг байрнаас хөдөлгөхгүй байх

2. Урд салхины шил хагарах тохиолдолд:

 • Байрнаасаа хөдлөхгүй бөгөөд Мандал Даатгал ХХК Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх болно
 • Шилийг цаашид цуурахгүй байх арга хэмжээг авах
 • Шуурхай алба очих боломжгүй үед зураг авах /байрнаасаа хөдлөлгүй/

3. Зогсоолд байх үед гуравдагч этгээдийн буруугаас хохирол үүссэн тохиолдолд:

 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Шуурхай албаны зөвлөсөнөөр шаардлагатай бол Замын Цагдаагийн Газар дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100. Мөн шаардлагатай тохиолдолд тухайн дүүргийн хэв журмын цагдаа дуудах
 • Хохирлыг тохиолдлын бус үед илрүүлж, мэдсэн бол тэр даруйдаа Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгч, тээврийн хэрэгслийг байрнаас нь хөдөлгөлгүй зураг авч, баримтжуулах

4. Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэлийн тохиолдлын үед:

 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Шуурхай албаны зөвлөсөнөөр шаардлагатай бол Замын Цагдаагийн Газар дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100
 • Хохирлыг тохиолдлын бус үед илрүүлж, мэдсэн бол тэр даруйдаа Мандал Даатгал ХХК Шуурхай албанд дуудлага өгч, тээврийн хэрэгслийг байрнаас нь хөдөлгөлгүй зураг авч, баримтжуулах

5. Бусдын буруутай /гуравдагч этгээдийн буруу/ үйлдлээс үүдэн хохирол учрах үед:

Та юуны өмнө танд хохирол учруулсан хүнээс Жолоочийн хариуцлагын Албан Журмын Даатгалтай эсэхийг лавлана. Хэрэв даатгалтай бол та буруутай этгээдийн даатгуулсан байгууллагаас хохирол барагдуулах шаардлагатай билээ.
Хэрэв буруутай этгээд даатгалгүй та тээврийн хэрэгслийн даатгалтай тохиолдолд бид танд нөхөн төлбөр олгох бөгөөд олгосон нөхөн төлбөрийг Мандал Даатгал ХХК нь Даатгалын тухай хуулийн дагуу буруутай этгээдээс нэхэмжлэн авах үүрэгтэй юм.

Хэрэв танд дээрх тохиолдол учирсан үед дараах арга хэмжээг авна уу.

 • Замын цагдаагийн газар дуудлага өгөх. Утас: 124, 70112100
 • Ослын улмаас хүн бэртэж, гэмтсэн бол түргэн тусламж дуудах. Утас: 103
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгөх бөгөөд тохиолдлын газар дээр нь очиж баримтжуулна
 • Хэрэв дуудлага өгөх боломжгүй бол ослын газрын зургийг дөрвөн талаас, орчин нөхцөлийг оролцуулан, эвдрэлийг тодруулан авах
 • Осол гарсны улмаас зам түгжирсэн тохиолдолд ослын газрын зургийг авсны дараа тээврийн хэрэгслийг байрнаас хөдөлгөх
 • Ямар нэг байдлаар хохирогч жолооч, буруутай этгээдтэй өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч тохиролцохгүй байх

6. Галын эрсдэлийн тохиолдлын үед:

 • ОБЕГ, гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө
 • Хохирлыг багасгах арга хэмжээ авах /Анхаарах: зөвхөн өөрийн эрүүл мэндэд аюул, эрсдэл учрахгүй байх нөхцөлд/

7. Хулгайн эрсдэлийн тохиолдлын үед:

 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө
 • Тухайн дүүргийн хэв журмын цагдаа дуудах /Утас:102/
 • Зураг авч баримтжуулах

8. Байгалын эрсдэлийн тохиолдлын үед:

8.1 Үерт автах:

 • ОБЕГ-т дуудлага өгөх. Утас:105
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Машиныг асаахгүй байх
 • Хохирлыг багасгах арга хэмжээ авах /Анхаарах: зөвхөн өөрийн эрүүл мэндэд аюул, эрсдэл учрахгүй байх нөхцөлд/
 • Зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд бусад материалыг бүрдүүлнэ.

8.2 Хүчит салхи, цасан болон шороон шуурга, цочир хүйтрэлт:

 • ОБЕГ дуудах. Утас:105
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх

8.3 Ширүүн мөндөр:

 • ОБЕГ дуудах. Утас:105
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх

8.4 Газар хөдлөлт, хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлт:

 • ОБЕГ дуудах. Утас:105
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх

8.5 Ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан:

 • ОБЕГ, гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор бид танд илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өгнө

8.6 Аянганд цохиулсны улмаас гарсан гал:

 • ОБЕГ, гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Зураг, бичлэг авч баримтжуулах
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх

Гадаадад зорчигчийн даатгалын тохиолдлын үед:

Та гадаад улс оронд зорчиж байхдаа яаралтай эмнэлгийн үйлчилгээ авах шаардлага гарвал тухайн бүс нутгийн байршлаас хамааран уг үйлчилгээг зохицуулах үүрэг бүхий Specialty Assist рүү утсаар холбогдож, өөрийн гэрээний дугаар болон нөхцөл байдлаа тайлбарлаж зөвлөгөө авна.

Specialty assist нь Таны байршлыг асууж тодорхойлон, Танд хамгийн ойр байрлах эмнэлгийг санал болгох бөгөөд Та өөрөө эмнэлэгт очих бололцоогүй нөхцөлд эмнэлэгт хүргэх арга хэмжээ авна.

Specialty assist нь англи хэлээр харилцдаг учраас хэрэв та боломжгүй бол англи хэлээр ярьдаг хүнээс туслалцаа авахыг зөвлөе.

Specialty Assist рүү холбогдох дугаар: 

SPECIALTY ASSIST Лондон, Их Британи:

Утас: (24HR) +44 (0) 20 7902 7405 Факс: (24HR) +44 (0) 20 7928 4748 И-мэйл: (24HR) assistance@speciality-group.com

Африкийн улсуудад холбогдох дугаар:

SPECIALTY ASSIST Йоханесбург, Өмнөд Африк

Утас: +27114527272 Факс: +27114524473

Америкийн улсуудад холбогдох дугаар:

SPECIALTY ASSIST Филадельфи, Америк

Утас: +1215 489 3785 Факс: +1215 489 8525

Ази, Номхон далайн улсуудад холбогдох дугаар:

SPECIALTY ASSIST Бангкок, Тайланд

Утас: +662 645 3932 Факс: +662 645 3732

Эд хөрөнгийн даатгалын тохиолдлын үед:

1. Байгалийн эрсдэлийн үед:

 • ОБЕГ, Гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Мандал Женерал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна.
 • Зураг авч,бичлэг хийж баримтжуулах
 • Харьяалагдах СӨХ, ОСНААК-т дуудлага өгөх
 • Хохирлын хэмжээ их, буруутай этгээд нь тодорхойгүй тохиолдолд МХЕГ-т мэдэгдэх
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх
 • Эд хөрөнгийг хаяж үрэгдүүлэхгүй байх. Даатгалын компани зөвшөөрөх хүртэл хаяхгүй хадгалах
 • Эд хөрөнгийг шаардлагатай тохиолдолд лацдах

 

2. Галын эрсдэлийн үед:

 • ОБЕГ, гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Мандал Женерал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Зураг авч, бичлэг хийж баримтжуулах
 • Харьяалагдах СӨХ,ОСНААК-т дуудлага өгөх
 • Хохирлын хэмжээ их, буруутай этгээд нь тодорхойгүй үед тохиолдолд МХЕГ-т мэдэгдэх
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх
 • Эд хөрөнгийг хаяж үрэгдүүлэхгүй байх. Даатгалын компани зөвшөөрөх хүртэл хаяхгүй хадгалах
 • Эд хөрөнгийг шаардлагатай тохиолдолд лацдах

 

3. Цахилгааны эрсдэлийн үед:

 • Шаардлагатай бол ОБЕГ, гал команд дуудах /Утас:105,101/
 • Мандал Женерал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Зураг авч, бичлэг хийж баримтжуулах
 • Харьяалагдах СӨХ,ОСНААК -т дуудлага өгөх
 • Хохирлын хэмжээ их, буруутай этгээд нь тодорхойгүй тохиолдолд МХЕГ-т мэдэгдэх
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх
 • Эд хөрөнгийг хаяж үрэгдүүлэхгүй байх. Даатгалын компани зөвшөөрөх хүртэл хаяхгүй хадгалах
 • Эд хөрөнгийг шаардлагатай тохиолдолд лацдах

 

4. Сантехник, ус чийгийн эрсдэлийн үед:

 • Мандал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Зураг авч,бичлэг хийж баримтжуулах
 • Харьяалагдах СӨХ,ОСНААК-т дуудлага өгөх
 • Хохирлын хэмжээ их, буруутай этгээд нь тодорхойгүй тохиолдолд МХЕГ-т мэдэгдэх
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх
 • Эд хөрөнгийг хаяж үрэгдүүлэхгүй байх. Даатгалын компани зөвшөөрөх хүртэл хаяхгүй хадгалах
 • Эд хөрөнгийг шаардлагатай тохиолдолд лацдах

 

5. Гуравдагч этгээдээс учруулах эрсдэлийн үед:

 • Мандал Женерал Даатгал ХХК-ийн Шуурхай албанд дуудлага өгөх. Утас: 75752000 /1/. Та манай Шуурхай албатай холбогдсоноор илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авна
 • Хэв журмын цагдаад дуудлага өгөх. Утас: 102
 • Зураг авч,бичлэг хийж баримтжуулах
 • Харьяалагдах СӨХ,ОСНААК-т дуудлага өгөх
 • Хохирлын хэмжээ их, буруутай этгээд нь тодорхойгүй тохиолдолд МХЕГ-т мэдэгдэх
 • Даатгалын зүйлийг засахгүй байх
 • Эд хөрөнгийг хаяж үрэгдүүлэхгүй байх. Даатгалын компани зөвшөөрөх хүртэл хаяхгүй хадгалах
 • Эд хөрөнгийг шаардлагатай тохиолдолд лацдах

 

Хайлт Салбар, байршил Даатгалын тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Linkedin Pinterest
Хаах (x)