Нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлт

Нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлт

Нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргалт хэрхэн явагддаг үйл явцын мэдээллийг танд хүргэж байна.

 • Нөхөн төлбөрийн материалыг шалгаж, хүлээн авна
 • Хэрэв нөхөн төлбөрийн материал бүрэн бүрдээгүй бол Даатгуулагч Танд бид тухай бүр мэдэгдэх бөгөөд материалын бүрдэл хангалтгүй тохиолдолд шийдвэрлэлт, дүгнэлт гаргахад хүндрэл үүсдэг
 • Бүрэн бүрдсэн нөхөн төлбөрийн материалуудтай холбогдох мэргэжлийн албан тушаалтнууд танилцан, дүгнэлтээ гаргана
 • Нэмэлт дүгнэлт, судалгаа шаардагдах материалуудыг бид Эрсдлийн хорооны хурлаараа хэлэлцэн, шийдвэрлэдэг
 • Бүтээгдэхүүнээсээ хамаарч нөхөн төлбөрийн дүгнэлт, шийдвэр ажлын 5-10 хоногт багтан гарах бөгөөд нөхөн төлбөрийг таны данс руу шилжүүлнэ

Даатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээ

Даатгалын тохиолдлын үед та яарч сандралгүй, тайван байж дараах алхмуудыг хэрэгжүүлнэ үү:

 • Та 75752000-1 (24/7) дугаараар манай Шуурхай дуудлагын төвтэй холбогдож, болсон нөхцөл байдлын талаар мэдэгдэх
 • Үүссэн нөхцөл байдлаас хамааруулан шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэх /Замын Цагдаагийн Газар, Цагдаагийн газар, ОБЕГ, Түргэн тусламж, МХЕГ, Гал команд г.м/
 • Боломжтой бол тухайн даатгалын тохиолдлын зургийг тод, гаргацтай авах
 • Манай шуурхай дуудлагын ажилтан даатгалын тохиолдлын газар биеэр очиж, нөхцөл байдлыг баталгаажуулан, шаардлагатай зөвлөгөө мэдээллийг танд хүргэнэ

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

Нөхөн төлбөр авахад даатгалын гэрээнд болон Даатгалын тухай хуулинд заагдсан баримт, материалыг бүрдүүлэх бөгөөд дийлэнхдээ дараах материалууд байдаг:

 • Тохиолдлын тухай дүгнэлт гаргасан мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт /Замын Цагдаагийн Газар, Цагдаагийн Газар, ОБЕГ, Түргэн тусламж г.м/
 • Албан бичиг
 • Хохирлын үнэлгээ /Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос үнэлгээ хийлгэх зөвшөөрөлтэй хохирлын үнэлгээний компаниуд. Дараах энэ линкээс үзнэ үү
 • Нотлох зураг
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал бүрдүүлнэ.
Эрсдэлийн үйлчилгээ

Эрсдэлийн үйлчилгээ

Эрсдэлийн үнэлгээний зорилго нь учирч болзошгүй гадаад болон дотоод эрсдэлүүдийг илрүүлж, тус бүрт нь үнэлгээ хийн, тэдгээрийг даван туулах боломжит аргыг тодорхойлох явдал юм.

Хувь хүн болон компани эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэснээр биет болон биет бус хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, хохирол багатайгаар даван туулах, хяналтын системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх зэрэг давуу талтай.

Мандал Даатгал ХК нь эрсдэлийг үнэлэх журам, үнэлгээний зарчмууд дээр үндэслэн харилцагч бүрийнхээ бизнесийн онцлогт тохирсон учирч болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээг шат дараалан хийж, эрсдэлүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг тодорхойлж, эрсдэлийн удирдлагын тайлан гарган харилцагчид эрсдэлийг бууруулах зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлдэг.

Эрсдэлийн удирдлагын боловсрол

Мандал Даатгал ХК нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн эрсдэлийн удирдлагын олон удаагийн сургалт, хөтөлбөр зохион байгуулж ирсэн ба Монголын санхүүгийн зах зээлд өөрийн гэсэн эрсдэлийн удирдлагын брэндийг бий болгосон анхны даатгалын компани юм.

Бид эдийн засгийн төлөв байдлыг урьдчилан тодорхойлж, түүндээ үндэслэн эрсдэлийн таамаглалыг гарган “Эрсдэлийн Форум”, “Эрсдэлийн Семинар”, “Эрсдэлийн Тайлан”, “Эрсдэлийн Захидал” зэргээр дамжуулан харилцагчиддаа тогтмол хүргүүлдэг. Энэ нь Мандал Даатгал компани өөрийн харилцагч болон нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагаа ухамсартайгаар хэрэгжүүлдгийн илрэл билээ.

Эрсдэлийн удирдлагын боловсрол

Даатгалын менежертэй холбогдох

Үйлчилгээний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэлтэй бол өөрийн мэдээллийн үнэн зөв бөглөнө үү! Бид таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу эргэж холбогдох болно