Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Мандал Даатгал ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн 17 цаг 30 минутад Новотел зочид буудлын 4 давхрын хүлээн авалтын танхимд болох тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхэн хүрэлцэн ирнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

 

Хувь нийлүүлэгч

2018 оны 09 дугаар сарын 25-ны байдлаар, Мандал Даатгал ХК нь нийт 6,2 сая ширхэг энгийн хувьцаа гаргасан нь бүрэн эргэлтэд байна. 2018 оны 09-р сард, Мандал Даатгал ХК нь халаасны 1,2 сая ширхэг энгийн хувьцааг болон "Юу Эм Си Капитал" ХХК-ийн эзэмшлийн 0,3 сая энгийн хувьцаатай нийлүүлэн компанийн нийт 25 хувийг олон нийтэд санал болгосон бөгөөд IPO амжилттай болсноор олон нийтэд нээлттэй компани болсон. Одоогоор хувьцааг дор дурдсан хувь хүн болон хуулийн этгээдүүд эзэмшиж байна. Үүнд:

  • Голомт Файнэншл Групп ХХК: 40,85 хувь
  • Юу Эм Си Капитал ХХК: 36,25 хувь
  • Олон нийт: 22,90 хувь

Корпорацын сайн засаглалын тэргүүн туршлагуудыг бизнесийн байнгын үйл ажиллагаандаа тусгаж, сайн засаглалтай, сайн удирдлагатай компанийг цогцлоох нь “Мандал даатгал”-ын эрхэм зорилго, алсын харааг биелүүлэхэд чухал үүрэгтэй.

 

Корпорацийн сайн засаглал гэдэгт

  • Системтэй шийдвэр гаргах үйл явцтай байх
  • Хариуцлагын талаар ойлголт өгөх
  • Ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийх
  • Дотоод хяналтыг сайжруулах
  • Эрсдэлийн удирдлага
  • Ил тод байдлыг хангах зэрэг үйл ажиллагаанууд багтдаг.

Компанийн засаглалын тухай хэсэгт “Мандал даатгал”-ын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, “Төлөөлөн удирдах зөвлөл”-ийн эрх үүрэг, хариуцлага, санхүүгийн тайлагналтай холбоотой компанийн дотоод хяналтын тогтолцоо, эрсдэлийн удирдлагын талаар тусгалаа.
 

МАНДАЛЫН САЙН ЗАСАГЛАЛ


“Мандал даатгал” нь Монгол Улсын “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үндсэн зарчмуудыг тэргүүн чиглэлээ болгодог бөгөөд холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаас 2017 онд засаглалтай холбоотой зөрчил, маргааны мэдэгдэл хүлээн аваагүй болно.

ЭРХ МЭДЭЛ, ХАРИУЦЛАГЫН ХУВААРИЛАЛТ


Компанийн хяналт болон удирдлага нь хувьцаа эзэмшигчид (Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар), Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал нарт гадаад зохицуулалт болон ТУЗ-өөс тогтоосон дотоод дүрэм, журмаар зохицуулагдан хуваарилагддаг.

 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ


“Мандал даатгал” компанийн эрх барих дээд байгууллага нь “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн үйл ажиллагааны талаар гаргаж буй чухал шийдвэрүүдийг хэлэлцэн шийдвэрлэх, ногдол ашгийн бодлого тодорхойлох, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох мөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын удирдамжийг гаргах үүрэгтэй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлага ба эрх бүхий албан тушаалтнууд

Өлзийбаяр ГАНЗОРИГ

ТУЗ-ийн дарга
 

Жим ДВАЙЕР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Нямдаваа МОНСОР

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Очирпүрэв ГАНЖОЛОО

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Амартүвшин АМУНДРА

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Чулуун ВАНЧИН-ЭРДЭНЭ

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Жамсрандорж ДЭЛГЭРСАЙХАН

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Нямандэлэг МАНДУУЛ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Батсайхан ЖАВХЛАН

ТУЗ-ийн гишүүн
 
 
Хараат бус аудиторын тайлан татаж авах 2018 оны 12-р сарын байдлаар

Татаж авах

Санхүү байдлын тайлан татаж авах 2019 оны 1-р улирлын байдлаар 

Татаж авах

Санхүү байдлын тайлан татаж авах 2019 оны 2-р улирлын байдлаар

Татаж авах

Үйл ажиллагааны тайлан татаж авах 2019 оны 2-р улирлын байдлаар 

Татаж авах

2019 оны 1-р улирлын байдлаар.

Орлого үр дүнгийн тайлан

Сая төгрөгөөр 2017 2018 2019Q1
Нийт хураамжийн орлого 22,533.00 27,786.00 9,971.00
Давхар даатгалын хураамжийн зардал (11,244.00) (9,807.00) (6,663.00)
Цэвэр хураамжийн орлого 10,081.00 16,449.00 3,038.00
Орлогод тооцсон хураамж 7,043.00 11,932.00 3,786.00
Нийт нөхөн төлбөрийн зардал 4,706.00 4,324.00 1,086.00
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал 2,074.00 3,286.00 859.00
Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз 1,227.00 2,248.00 834.00
Үйл ажиллагааны зардал (4,345.00) (5,004.00) (1,628.00)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 1,265.00 4,374.00 2,158.00
Татварын зардал (163.00) (505.00) (145.00)
ЦЭВЭР АШИГ (АЛДАГДАЛ) 1,103.00 3,868.00 2,013.00
 
 

Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан

сая төгрөгөөр 2017 2018 2019Q1
Мөнгөн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт 11,034 22,919 24,189
Даатгалын авлага 4,402 4,817 4,782
Даатгалын хөрөнгө 4,869 3,889 7,806
Үндсэн хөрөнгө 583 622 624
Бусад 583 1537 1,488
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 21,472 33,784 38,889
Даатгалын өглөг 2,055 1,064 787
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 1,139 647 893
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц 9,366 13,115 16,464
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан 2,911 3,383 3,223
Нийт өр төлбөр 15,471 18,210 21,366
Эзэмшигчдийн өмч 6,243 6,243 6,243
Нэмж төлөгдсөн капитал - 4,442 4,442
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - 20 (44)
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 1,001 4,869 6,882
Нийт эздийн өмч 6,001 15,575 17,523
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ 21,472 33,784 38,889

 

  2017 2018 2019Q2
Solvency ratio 109% 150% 162%
ROA 6% 14% 8%
ROE 20% 36% 18%
Хохирлын харьцаа 29% 28% 22%
Нийлмэл харьцаа 95% 77% 65%
 
Image

Салбарын мэргэжилтнүүд Мандал Даатгал ХК-ийн хувьцааг багцад зайлшгүй байх хамгаалалтын хувьцаа гэж харж байна.

Image

MSE:MNDL хувьцаанд шинжилгээ хийх уралдааны шилдэг дүгнэлтүүд

Image

Мандал Даатгал ХК хувьцааны шинжилгээ хийх уралдаан зарлалаа

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2018

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Image

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

Image

“Мандал даатгал” ХК-ИЙН хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ

Image

Даатгалын салбарын анхны IPO амжилттай хаагдлаа

Image

Мандал Даатгалын хувьцааг хэрхэн авах вэ?

Image

Даатгалын салбарын анхны IPO “МАНДАЛ ДААТГАЛ” компанийн хувьцааны захиалга эхэллээ

Image

“Мандал Даатгал”-н шинэ хувьцааг бүртгэж, олон нийтэд арилжаалахыг зөвшөөрлөө