/

АЖИЛЧДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын эрсдэл 1. Үйлдвэрлэлийн осол (Даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэ...

Дэлгэрэнгүй

​АЖИЛТНУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Бүтээгдэхүүний төрөл Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал "Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал” багц

Дэлгэрэнгүй

​ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Тээврийн маршрут: чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осол Жолоочийн санамсаргүй ал...

Дэлгэрэнгүй

ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан

Дэлгэрэнгүй

​БАНКНЫ БҮРЭН ХАМГААЛАЛТЫН ДААТГАЛ

Банкны гэмт хэрэг, чин шударгын хамгаалалт Банкны ажилтан болон гуравдагч этгээдийн үйлдсэн д...

Дэлгэрэнгүй

АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн маршрут: Чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осолЖолоочийн санамсаргүй ал...

Дэлгэрэнгүй

​БАРАА МАТЕРИАЛЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан бо...

Дэлгэрэнгүй

​БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан бо...

Дэлгэрэнгүй
Бүгдийг үзэх

Гэмт хэргийн эрсдэл

Гэмт хэрэг нь аль ч оронд байдаг нийгмийн амьдралын сөрөг үр дагавар бөгөөд түүний нөхцөл байдал, өөрчлөлт нь улс орон бүрийн хувьд өөрийн гэсэн онцлог шинж чанартай байдаг.  Гэмт хэрэг нь улс орны эдийн засгийн чадавх доройтож ажилгүйдэл, ...

Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл авах