Түгээмэл асуулт хариулт

Гадаадад зорчигчийн даатгалыг цуцалж болох уу?

Виз гараагүй, даатгуулагчийн ар гэр болон ойр дотны хүн гэмтэж бэртсэн тохиолдлоос шалтгаалан тухай улсад зорчоогүй, тухайн улс орон руу зорчихыг Засгийн газраас хориглосон зэрэг тохиолдолд

Гадаад руу явж байгаа хүн заавал даатгуулах ёстой юу?

Сайн дурын даатгал боловч Шенгений орнуудад зорчих бол нөгөө талын шаардлагаар заавал даатгуулсан байх шаардлагатай.

Даатгуулагч тооцоолсон хугацаанаас өмнө буцаж ирсэн тохиолдолд үлдсэн хоногийн хураамжаа буцаан авч болох уу?

Боломжгүй

Гэр бүлийн олон гишүүн даатгал хийлгэх бол хөнгөлдөг үү?

Хөнгөлдөггүй бөгөөд хүн тус бүрийн эрсдлийг тооцоолж даатгадаг тул тус бүрт даатгалын хураамж тооцоологдоно.

Ямар эрсдлүүдээс хамгаалдаг вэ?

Гадаад улсад зорчих үед таньд тохиолдож болохуйц гэнэтийн осол, гэмтэл болон ачаа тээш алдах хойшлох, нислэг хойшлогдох үед гарах эрсдлүүдийг багтаасан байдаг.