nextjs
EN
price

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет

Та шаардлагатай мэдээллүүдийг бөглөнө үү

Таны сонирхож буй албан тушаал
Таны ажилд орох боломжтой хугацаа
Таны хүсч буй цалин

1. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Овог
Нэр
Регистрийн дугаар
Холбоо барих утас
Имэйл
Фэйсбүүк хаяг
Зураг
Гэр бүлийн статус

2. БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Боловсрол
Мэргэжил
health

БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШСЭН БАЙДАЛ

Хамгийн сүүлд төгссөн их дээд сургуулиас эхлэн 3 хүртэлх сургуулийн мэдээлэл оруулна уу.
Сургуулийн нэр
Хаана
Элссэн он
Төгссөн он
Голч
health

ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ

Хэл
Хэлний түвшин
health

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН МЭДЛЭГ

Ашигладаг програм
Ур чадварын түвшин
health

БУСАД УР ЧАДВАР

Ур чадвар
Ур чадварын түвшин
Нэмэлт мэдээлэл

3. АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Байгууллагын нэр
Үйл ажиллагааны чиглэл
Албан тушаал
Ажилд орсон
Ажлаас гарсан