ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРСДЭЛ

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРСДЭЛ

Манай улсын хувьд жилээс жилд автомашины тоо ихсэх тусам зам тээврийн ослын тохиолдлын тоо өссөөр байна.

Дэлгэрэнгүй
ӨВЧЛӨЛИЙН ЭРСДЭЛ

ӨВЧЛӨЛИЙН ЭРСДЭЛ

Сүүлийн жилүүдэд манай улсын хүн амын тоо өсч нас баралт буурч байгаа ч өвчлөл их байгаа нь хамгийн ихээр анхаарвал зохих асуудал болоод байна.

Дэлгэрэнгүй
ОБЪЕКТЫН ГАЛ ТҮЙМРИЙН ЭРСДЭЛ

ОБЪЕКТЫН ГАЛ ТҮЙМРИЙН ЭРСДЭЛ

Объектын гал түймрийн эрсдэлийн индексийг тооцохдоо объектын гал түймрийн тохиолдлын тоо, гал түймрээс болж нас барсан, түлэгдэж бэртсэн хүний тоо, хорогдсон мал амьтны тоо, гал түймрээр шатсан гэр барилга байгууламжийн тоо, нийт учирсан хохирлын дүн зэрэг олон хүчин зүйлийг харгалзан үздэг.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ЭРСДЭЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ЭРСДЭЛ

Манай улсын хувьд уул уурхай, барилга, хөнгөн үйлдвэрийн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа өнөө үед үйлдвэрлэлийн осол, ажлын байрны эрүүл ахуй нь маш чухал асуудлуудын нэг болоод байна.

Дэлгэрэнгүй
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ЭРСДЭЛ

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ЭРСДЭЛ

Манай улсад 2017 онд бүртгэгдсэн газар хөдлөлтүүд нь 3.5 магнитудаас 4.7 магнитудын хооронд 1.2 нэгжийн далайцтайгаар тохиолдсон. Үүнээс дийлэнх тохиолдлын чичирхийлэл нь хүнд мэдрэгдээгүй бөгөөд хохирол учраагүй байна.

Дэлгэрэнгүй
ЗУДЫН ЭРСДЭЛ

ЗУДЫН ЭРСДЭЛ

Зудын эрсдэлийн индексийг тооцохдоо тухайн жилд зуд болсон эсэх, зудын улмаас учирсан хохирлын хэмжээ, хорогдсон мал амьтны тоо, үүссэн хор уршгийг арилгахад оролцсон хүн болон техникийн тоо, зарцуулсан зардал зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан үздэг.

Дэлгэрэнгүй
ХҮЧТЭЙ САЛХИ, ШУУРГАНЫ ЭРСДЭЛ

ХҮЧТЭЙ САЛХИ, ШУУРГАНЫ ЭРСДЭЛ

Хүчтэй салхи, шуурганы эрсдэлийн тооцоололд тохиолдлын тоо, өртсөн, хүн, амьтны тоо болон хохирлыг арилгах үйл ажиллагаанд оролцсон хүн, техникийн тоог харгалзан авч үздэг.

Дэлгэрэнгүй
ХҮНИЙ ГОЦ ХАЛДВАРТ БОЛОН ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЭРСДЭЛ

ХҮНИЙ ГОЦ ХАЛДВАРТ БОЛОН ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЭРСДЭЛ

Хүний гоц халдварт болон халдварт өвчний эрсдэлийн тооцоололд тохиолдлын тоо болон өртсөн, хүн, амьтны тоо болон хохирлыг арилгах үйл ажиллагаанд оролцсон хүн, техникийн тоог харгалзан авч үздэг.

Дэлгэрэнгүй
ҮЕРИЙН ЭРСДЭЛ

ҮЕРИЙН ЭРСДЭЛ

Үерийн эрсдэлийн индексийн тооцоололд тохиолдлын тоо, гамшигт өртсөн, хүн, амьтны тоо болон хохирлыг арилгах үйл ажиллагаанд оролцсон хүн, техникийн тоог харгалзан авч үздэг.

Дэлгэрэнгүй
ОЙ, ХЭЭРИЙН ГАЛ ТҮЙМРИЙН ЭРСДЭЛ

ОЙ, ХЭЭРИЙН ГАЛ ТҮЙМРИЙН ЭРСДЭЛ

Ой, хээрийн гал түймрийн индексийг тооцоолоход тохиолдлын тоо, хамарсан талбай, түймрийн тархалтын хурд, үргэлжилсэн хугацааг харгалзан үздэг.

Дэлгэрэнгүй
МАЛ АМЬТНЫ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЭРСДЭЛ

МАЛ АМЬТНЫ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЭРСДЭЛ

Мал аж ахуйн салбар хөгжсөн орнуудад энэ эрсдэл томоохон эрсдэлүүдийн тоонд ордог бөгөөд зарим орны тоон мэдээллийг авч үзвэл малын гоц халдварт өвчин гарсан жил экспортын хэмжээ дагаж буурах, орлого буурах хандлагатай байна.

Дэлгэрэнгүй
ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРСДЭЛ

ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРСДЭЛ

Гэмт хэрэг нь улс орны эдийн засгийн чадавх доройтож ажилгүйдэл, ядуурал нэмэгдэхэд даган нэмэгддэг зүй тогтолтой.

Дэлгэрэнгүй
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАХ, АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАХ, АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ

Бидний аз жаргалтай амьдрах, ажиллах боломжийг тасалдуулдаг, үгүй хийдэг нэг зүйл бол “АЮУЛ” юм.

Дэлгэрэнгүй
ДААТГАЛЫН ХӨГЖИЛ БА ИРГЭДИЙН ХАНДЛАГА

ДААТГАЛЫН ХӨГЖИЛ БА ИРГЭДИЙН ХАНДЛАГА

Нүүдэлчин Монголчуудын оюун ухаан, үзэл бодол, ажил хөдөлмөр, амьдралын хэвшил, ёс заншилд эртнээс эрсдэлийг урьдчилан харж, түүнд бэлтгэлтэй байх арга ухаан шингээстэй байсан.

Дэлгэрэнгүй
ЭМЭГТЭЙ ХҮН, ДААТГАЛ ХОЁР ЮУГААРАА ТӨСТЭЙ ВЭ?

ЭМЭГТЭЙ ХҮН, ДААТГАЛ ХОЁР ЮУГААРАА ТӨСТЭЙ ВЭ?

Тэгэхээр энэхүү нийтлэлээр та бүхэнд Монголын даатгалын салбарт үүсээд буй зарим ойлголтын зөрүүг арилгахын тулд бяцхан тайлбар хийхээр шийдлээ.

Дэлгэрэнгүй